07:22 | GMT: 05:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
AQT 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CRS 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz przyjęcia aktualizacji Regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej.
FEE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia nowopowołanych członków RN oraz uchylenia uchwał NWZ z 3 marca 2017 r.
GBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LZM 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MMF 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SLK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.