07:38 | GMT: 05:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GPW

Data
Spółka
Wydarzenie
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GPW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GPW
NWZA ws. zmiany w składzie Rady Giełdy oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
GPW
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
GPW
Wypłata dywidendy 3,18 zł na akcję.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,18 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,18 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
GPW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GPW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GPW
NWZA ws. zbycia akcji spółki Aquis Exchange Limited oraz zmiany w składzie RN i zarządu.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 2,15 zł na akcję.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,15 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,15 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
GPW
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
GPW
NWZA ws. zmiany w składzie zarządu i RN.
GPW
NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmiany w składzie RN.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 2,36 zł na akcję.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,36 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,36 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r., zmian statutu, uzupełnienie składu Rady Giełdy, wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
GPW
NWZA ws. zmiany w składzie zarządu oraz zmiany w składzie RN.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GPW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
GPW
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
GPW
NWZA ws. powołania członka Rady Giełdy.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 0,78 zł na akcję.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,78 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
GPW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012r., wyboru sędziów Sądu Giełdowego oraz wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GPW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,44 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
GPW
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
GPW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GPW
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GPW
Wypłata dywidendy 3,21 zł na akcję.
GPW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,21 zł na akcję.
GPW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,21 zł na akcję.
GPW
WZA
GPW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GPW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GPW
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GPW
NWZA ws. zmian w składzie Rady Giełdy.
GPW
NWZA ws. zmian w składzie Rady Giełdy oraz zmian w statucie.
GPW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
GPW
Debiut spółki na GPW.
GPW
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
GPW
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
GPW
Zakończenie (do godz. 23:59) zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
GPW
Zakończenie budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych (do godz. 13:00). Ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych i liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
GPW
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
GPW
Początek budowy księgi popytu w transzy inwestorów instytucjonalnych.
GPW
Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie aneksu do prospektu zawierającego informację na temat ceny maksymalnej.


«Powrót do terminarza spółek