08:16 | GMT: 06:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PGN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
BIO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ESC 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 243:1.
GCH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 oraz WIG.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,40 zł na akcję.
HWE 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru.
JAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
LVC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MBF 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ORB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
POL 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela oraz w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych.
TLV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres AXA
CS.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
S.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DIS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.