14:36 | GMT: 12:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ARA 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2011 oraz splitu akcji.
ARM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BAH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EAH 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MTL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MSO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
OPT 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
PCV 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
OIL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PLA 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PRU.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.