17:03 | GMT: 15:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
KER 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.
KRU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 181.091 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
ABA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
APL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
APT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ARC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AUG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (pokrycia straty) za rok 2014.
AAL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,99 euro na akcję.
ASG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (pokrycia straty) za rok zakończony 31 grudnia 2014.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 oraz za cały 2014 rok.
LWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
CRM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EKA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
EKG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EMA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ERB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
EGS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EVE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FMF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
FLD 
NC 
 
NWZA ws. wyboru nowych członków RN.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GRL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GCN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
HYP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IAG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IDM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IDT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IDG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IRL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku (pokrycia straty) za 2014 rok.
ITB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
KPI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
KDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LRK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LSI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LSH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
LBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LXT 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MDI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MNX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
MSX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MZA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
NEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 19.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
EMF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NCT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
OEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
OTS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7 zł na akcję.
PMP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PBO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PCG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PGS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
PEM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PLZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PTH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PRT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
RBW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
RNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RBS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych oraz do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i w sprawie zmiany statutu.
ROB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
RPC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SGR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanych raportów za I kwartał 2014 roku, I półrocze 2014 roku i III kwartał 2014 roku.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz kontynuowania działalności spółki.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
TRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
U2K 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VIA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
VIN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VTL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
WAS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. przeznaczenia zysku za 2014 r., powołania Prezesa Zarządu i członków RN oraz zmiany statutu.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BNP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
XOM.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.