23:06 | GMT: 21:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AGP 
NC 
 
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
AIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
COG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 295.109 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
LKD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NCT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PLM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
RPC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
SMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2018 do 31.12.2018.
WSE 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ALO.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
S.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.