01:00 | GMT: 23:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
PKO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
ALC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
AOL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ARM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BRG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty / przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
BML 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BTC 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
BDS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
wykres C2A
C2A 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
CLC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
COM 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
DGT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty.
DES 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DRP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, wypłaty dywidendy.
 
GPW 
 
Początek budowy księgi popytu.
EFI 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub alternatywnie w sprawie pokrycia straty osiągniętej w 2011 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
EKS 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w trybie subskrypcji zamkniętej.
EGH 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
EKP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru oraz zgody na połączenie Elkop S.A. ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.
EAP 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za 2011 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
F51 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 9 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
FCL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
HEF 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
IBS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
KBD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia strat.
KLN 
NC 
 
WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2011 rok.
KKM 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
KCH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
LSH 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
MBW 
GPW 
 
NWZA
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
MER 
NC 
 
WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2011, rozporządzenia zyskiem z 2008 roku oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
MTR 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
EMF 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Xandora Holdings Limited.
NGG 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
PCI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2011 roku zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PEK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PXM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
POZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PTH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
RWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
RWD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROV 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
SNW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy oraz sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku.
SEA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
STR 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
SSK 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
TLS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustalenia wynagrodzenia RN w roku 2012, obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji, połączenia spółek Telestrada S.A. i TELE24 Sp. z o.o. oraz połączenia spółek Telestrada S.A. i Multimo Sp. z o.o., zwiększenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
ECA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
VEL 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VDS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
VOX 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
WAS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
WRE 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
WIK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
YOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
ZMT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.