16:08 | GMT: 14:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
8FO 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za II kwartał 2015 roku.
AGM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
ASS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
DUO 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ECL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ERB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HPS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
KZS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MOB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
NWG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PBX 
GPW 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz sprawozdania RN, zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały nr 5 ZWZ z dnia 11 czerwca 2015 r.
PLE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SMS 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchylenia uchwały 21 dotyczącej założeń Programu Motywacyjnego powziętej przez WZ 21 czerwca 2013, przyjęcia Programu Motywacyjnego obowiązującego w latach 2015-2017, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru i in.
SFI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z członkami zarządu.
SNX 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 110.000.000 akcji serii A, 10.000.000 akcji serii B, 1.232.278 akcji serii C oraz 1.100.002 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych serii B, C, D.
TLO 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN powoływanych na nową kadencję oraz powołania członków RN.
TSG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VTL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
DGE.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
LNKD.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
RBS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.