07:59 | GMT: 05:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za II kwartał 2014 roku.
BDZ 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
BTX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CMR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ECO 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EGH 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EUC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
JWC 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w ramach wykonania prawa poboru.
LVC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
MMA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PCR 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW 1.588.264 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 4 WZA z 16.01.2014, poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji akcji serii R, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S, wyłączenia prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii S oraz zmiany statutu.
PLE 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PTW 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SFK 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AVP.US 
NYSE 
 przed sesją
BA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BNP.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
DGE.UK 
LSE 
 
Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
ENGIE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
LLOY.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
OR.FR 
Euronext 
 po sesji
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
TFA.ES 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.