03:12 | GMT: 01:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 euro na akcję.
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ALM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BCI 
NC 
 
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 NWZ z 19 lipca 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
BAL 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. wniesienia aportem do Efektywnego Centrum Usług Operacyjnych Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
CKL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
CIE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FSG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GEM 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HDR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IND 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
JAG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G i H.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
MSZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
NCT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
NVT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
OIL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii C.
PGP 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
PLT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
PXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RCW 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru.
SNK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
TFO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WXF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
WLB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.