02:41 | GMT: 00:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
CRM 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4 WZA z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz zmian w składzie RN.
CPG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DUO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EKA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
HMI 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. ustalenia prawa do dywidendy dla nowych akcjonariuszy emitowanych akcji serii B oraz zmiany uchwały nr 3/10/06/2014 WZA z dnia 10.06.2014 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
KFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MDS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki.
MWT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SMS 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 12, 21, 27, 27a, 28, 31, 32, 33 ZWZA z 4 czerwca 2014, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SOL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
VEL 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WHH 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ANTO.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.