22:31 | GMT: 20:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
FERRUM

Data
Spółka
Wydarzenie
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
FERRUM
NWZA ws. połączenia ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
FERRUM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.368.233 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FERRUM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
FERRUM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FERRUM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
FERRUM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
FERRUM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
FERRUM
NWZA ws. zmiany statutu.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
FERRUM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FERRUM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FERRUM
NWZA ws. wyboru członka RN w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węglokoks S.A. w Katowicach oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 12.271.626 sztuk akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Uchwały nr XIV/2006 ZWZ z dnia 8 czerwca 2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz dalszego istnienia spółki.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
FERRUM
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
FERRUM
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach własnych spółki na rzecz WĘGLOKOKS S.A. oraz zmiany w składzie RN.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 r.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, powołania członków RN i ustalenia wynagrodzenia członków RN.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok i straty z lat ubiegłych.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FERRUM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FERRUM
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FERRUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 rok.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FERRUM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.
FERRUM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
FERRUM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
FERRUM
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
FERRUM
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok, wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej, udzielenia zgody zarządowi do nabywania akcji własnych.
FERRUM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
FERRUM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
FERRUM
WZA
FERRUM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FERRUM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FERRUM
NWZA
FERRUM
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek