00:12 | GMT: 22:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
ABA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ADV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BEP 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.074.426 akcji zwykłych na okaziciela serii V.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CCT 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CPG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.358 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GBK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
JWW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MLG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.
YAN 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:2.
NTW 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PND 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PRC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 20 czerwca 2018, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 czerwca 2018, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SVRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TBL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.