09:02 | GMT: 07:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ATP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EPI 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
EPI 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndeks.
FER 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TIG 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KO.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
DIS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.