08:30 | GMT: 06:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGO 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 308.894 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres C2A
C2A 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
FER 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GNB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MRH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 720.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IBS 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Detalicznej oraz w Transzy Dużych Inwestorów.
IMP 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, zmian w składzie RN, zmiany i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmiany statutu.
IPE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.607 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MAX 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
RBC 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
wykres SSI
SSI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
SCS 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji D i E w ramach subskrypcji prywatnej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na GPW, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w USA lub o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w USA.
SNS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
HSBA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.