00:10 | GMT: 22:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ASM 
GPW 
 
NWZA ws. uruchomienia programu emisji obligacji oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych spółki oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.
CIG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EKP 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 29 kwietnia 2016r.
FER 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru członka RN w drodze głosowania kandydatury wskazanej przez Węglokoks S.A. w Katowicach oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem nieruchomości do spółki zależnej.
GCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
IGT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
OPM 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 1,71 zł na akcję.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze emisji akcji serii T oraz zmiany statutu.
SNS 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,53 zł na akcję.
VIN 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. "Spółka Przejmująca" z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka przejmowana".