01:06 | GMT: 23:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
FER 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
PIW 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
ZUK 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
URS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
VTG 
GPW 
 
NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, rozwiązania kapitału rezerwowego, utworzenia nowego kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych spółki w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych i in.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COF.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CAT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.