23:13 | GMT: 21:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
06N 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
06N 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
AIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ALC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CCE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
CHS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
CTG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EMA 
NC 
 
Ostatni dzień notowania na NC 207.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FFI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i WIG-Poland.
FER 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
FUT 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GNG 
NC 
 
Początek notowań spółki ELKOPNRG (ENR) pod nazwą GENRG (GNG), w związku ze zmianą firmy.
GLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
HUB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IBS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
IDM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IMG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz podziału zysku za 2013 rok.
IMP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
INV 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
LVC 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MBF 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MCL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,75 zł na akcję.
MIR 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
MSX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz podziału zysku za 2013 rok.
OPN 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia środków na sfinansowanie nabycia.
OIL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG50, WIG i WIG-Poland.
PPC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PCE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
PXM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG50, WIG i WIG-Poland.
PRC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
RBC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
SUW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku za okres od 01.10.2012r do 30.09.2013r, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
SGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2013, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
WHH 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
WHH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012r. do 30.09.2013r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.