20:39 | GMT: 18:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
NWZA ws. wprowadzenia zmian w statucie, wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia, uchylającej i zastępującej uchwałę nr 22 ZWZ z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie oraz połączenia ze spółką CD PROJEKT Brands S.A.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej.
KRU 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN oraz członków zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
06N 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BGS 
NC 
 
ZWZA
BMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
IDT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IPT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ITG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
MFD 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ORB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Opole" w Opolu.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PJP 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, wyboru członków RN i in.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TOR 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 do 30.06.2016 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.