11:58 | GMT: 09:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania dotychczasowego składu RN, powołania nowego składu RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN z tytułu pełnionych funkcji oraz zmiany statutu.
MBK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 867 akcji zwykłych na okaziciela.
AMB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
BOW 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania jednego z członków RN oraz powołania nowego członka RN.
BSC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
BWO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
FER 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
JHM 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie oraz powołania członków RN.
PGD 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
SNS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN IX kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
WAS 
GPW 
 
NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagrodzenia RN.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.