03:50 | GMT: 01:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BSCDRUK

Data
Spółka
Wydarzenie
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BSCDRUK
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
BSCDRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.
BSCDRUK
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
BSCDRUK
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
BSCDRUK
Dzień wykupu akcji spółki przez A&R Carton AB z siedzibą w Lund, Szwecja oraz Colorpack GmbH z siedzibą w Rüdersdorf, Niemcy po cenie 40,50 zł za akcję.
BSCDRUK
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BSCDRUK
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 40,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BSCDRUK
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack z 40,38 zł na 40,50 zł za sztukę.
BSCDRUK
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 40,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack.
BSCDRUK
NWZA ws. rezygnacji członka RN oraz zmian w RN.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BSCDRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BSCDRUK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BSCDRUK
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków).
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BSCDRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BSCDRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BSCDRUK
NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BSCDRUK
NWZA ws. powołania członka RN.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BSCDRUK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BSCDRUK
NWZA ws. rezygnacji członka RN Pana Hans Jürgen Katzer oraz powołania członka RN.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BSCDRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
BSCDRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BSCDRUK
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków), zmiany statutu, powołania członka RN.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
BSCDRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., zmian w Regulaminie RN oraz zmiany statutu.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BSCDRUK
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
BSCDRUK
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BSCDRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BSCDRUK
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez nieruchomości.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BSCDRUK
WZA
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BSCDRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
BSCDRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
BSCDRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H.
BSCDRUK
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BSCDRUK
Debiut spółki na GPW.
BSCDRUK
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje.
BSCDRUK
Początek przyjmowania zapisów na akcje.
BSCDRUK
Zakończenie budowy księgi popytu.
BSCDRUK
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek