06:50 | GMT: 04:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ACG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,49 zł na akcję.
ATS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
BER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BOW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BSC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
DYW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC, wyrażenia zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne i zmiany statutu.
EGH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.
ELM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
GEU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
FEE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
GPR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
BHW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,11 zł na akcję.
IGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i lata poprzednie.
MLG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2018.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
UTD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
ZST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.