05:22 | GMT: 03:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
7FT 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
AGT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BRK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
BPN 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
BSC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
DBC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DPL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
EMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ETL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres INC
INC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
MFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
NTS 
NC 
 
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PIS 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
PPR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PMA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
VRB 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
VDS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
XPL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.