02:59 | GMT: 00:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 36 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Norica Holding.
PGN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG SPV 4 sp. z o.o., wyrażenia zgody na zawiązanie spółki pod firmą PGNiG Poszukiwania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz objęcie przez PGNiG S.A. akcji tej spółki, wyrażenia zgody na nabycie i objęcie 100 udziałów spółki pod firmą PGNiG Serwis sp. z o.o.
PKO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku, ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
TPE 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).
7FT 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ALS 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ALF 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 września 2010 do 31 grudnia 2011.
ASS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BOW 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej przez spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011, obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji własnych.
BSC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
DTR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ESC 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
ECH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ENP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
FOT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GET 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej.
HPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
IMC 
GPW 
 
NWZA
IQM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
JAN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
KPC 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MAX 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Akcyjnej SFERAZAKUPOW.PL zależnej od MAXIMUS S.A.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
NMX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
OTM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
PMP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
POL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty powstałej za 2011 rok, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Ksh, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, zmiany statutu oraz o wyłączenia prawa poboru.
POZ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
QNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
RDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ROB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SMS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
STF 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 oraz zmiany statutu.
WES 
GPW 
 
WZA
WLT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.