22:59 | GMT: 20:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BSC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CPG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DCR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DAM 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ECH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IVE 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez prezesa zarządu pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
RWL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RBC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RVU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
URS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
VOI 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 500.010 akcji serii A oraz 500.000 akcji serii B.
VOX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.