17:04 | GMT: 15:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016, wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
PEO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,68 zł na akcję.
ACK 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
AGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ASB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 USD na akcję.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
BSC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
CSR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,67 zł na akcję.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
HRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy.
IZO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,59 zł na akcję.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
MEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MZN 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2016.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016.
PLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SP1 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
VIN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.