11:47 | GMT: 09:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
EUR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
KRU 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
LTS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na przyjęcie zasad kwalifikacji i powoływania członków organów zarządzających i nadzorczych w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz zmiany uchwały nr 2 NWZ z dnia 22 grudnia 2016 r.
PKP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
4FM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AST 
GPW 
 
WZA
ATR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BIO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
LWB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
BSC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CPD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CLN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CPG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ELZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GLC 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia powołania w trybie dokooptowania do RN pana Mariana Wittenbecka, podziału, wyrażenia zgody na plan podziału, podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu.
GPR 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów indywidualnych.
HRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LTX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LBT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MRG 
NC 
 
Zawieszenie publicznej subskrypcji akcji serii E.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NVT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
OTS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OIL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PXM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
RON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
RVU 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
STL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TRR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TOW 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016 oraz za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
UNI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
UNT 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.