14:21 | GMT: 12:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MBK 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ATA 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
BDG 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BSC 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
IGN 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KMS 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
KRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za IV kwartał 2010 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 1 kwietnia 2010 / 31 marca 2011.
MBR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PAR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ROB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
UNI 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji oraz zmian w statucie.
DGE.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,96 USD).
RIO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.