01:08 | GMT: 23:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
ARH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
AWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BBT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BSC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,63 zł na akcję.
CIG 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii H.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
FEE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
KAN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MXC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
MSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PLI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru.
SME 
GPW 
 
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018 i terminów dywidendy.
WOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.