07:21 | GMT: 05:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BLACKPOIN

Data
Spółka
Wydarzenie
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2019.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2019 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BLACKPOIN
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
BLACKPOIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BLACKPOIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BLACKPOIN
NWZA ws. zmiany statutu.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 i za cały 2017 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2016 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2015 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BLACKPOIN
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz zmiany statutu.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2014 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BLACKPOIN
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED sp. z o. o. akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G bez prawa poboru.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2013 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLACKPOIN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2012 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BLACKPOIN
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
BLACKPOIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BLACKPOIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
BLACKPOIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
BLACKPOIN
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
BLACKPOIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
BLACKPOIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
BLACKPOIN
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
BLACKPOIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BLACKPOIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BLACKPOIN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BLACKPOIN
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLACKPOIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLACKPOIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLACKPOIN
NWZA ws. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BLACKPOIN
NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLACKPOIN
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLACKPOIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLACKPOIN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLACKPOIN
WZA
BLACKPOIN
Publikacja raportu za 2010 rok.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BLACKPOIN
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję
BLACKPOIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
BLACKPOIN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
BLACKPOIN
NWZA ws. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
BLACKPOIN
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek