04:20 | GMT: 02:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BPN 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
B24 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN, ustalenia wynagrodzenia nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z dnia 19 grudnia 2018 roku.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ECH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BKM 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.