00:01 | GMT: 22:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 20 zł na akcję.
4FM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
5AH 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ATD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATO 
NC 
 
ZWZA ws. przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdań RN za 2012r, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego z działalności w 2012r, przeznaczenia zysku (pokrycia straty) osiągniętego w 2012r., udzielenia członkom RN i zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r, zmian w składzie RN.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CPL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DYW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EMA 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FRO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
HTM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ITL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KFL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LRK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MRC 
GPW 
 
Zakończenia przyjmowania zapisów w transzy otwartej.
MLK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NEU 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwał WZA z 16.04.2012r.: nr 24 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nr 26 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 10 WZA z 17.10.2011r - Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z dnia 15.10.2012r., podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii P; emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 i serii 2 z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
PRC 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
QNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
wykres SLR
SLR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
YWL 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, odwołania członków zarządu, zmiany statutu, powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
YCO 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VOD.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.