21:03 | GMT: 19:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG50.
AMC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
BPN 
NC 
 
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED sp. z o. o. akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CMC 
NC 
 
Debiut spółka na NC. Pierwszy dzień notowań 800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CRM 
GPW 
 
NWZA ws. stosowania przy sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz wyrażenia zgody na dochodzenie od byłego Prezesa Zarządu roszczeń o naprawienie szkód.
EST 
GPW 
 
NWZA
FMF 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
HEL 
GPW 
 
ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/2014.
MLB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
NWG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
PFL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
REG 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia serii akcji, zamiany akcji, zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
RSE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
RVU 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D oraz E z obrotu na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.651.891 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SCO 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.
SPH 
GPW 
 
NWZA
STP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
SYM 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz I z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
WIK 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.