03:55 | GMT: 01:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AAE 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
BPN 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
FOR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie.
ISG 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru oraz zmian statutu.
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I półrocze roku obrachunkowego 2011.
KRI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku, obejmującego okres od 01.04.2011 do 30.09.2011.
MLP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zarządu.
NVS 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką COMP SA, na wniosek spółki.
OTN 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
POS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru, zmiany Regulaminu RN oraz zmian w składzie RN.
SNX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
SZR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ULM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,58 zł na akcję.