QNATECHNO

Data Spółka Wydarzenie
12 listopada 2024 QNATECHNO Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
12 sierpnia 2024 QNATECHNO Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
7 maja 2024 QNATECHNO Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 QNATECHNO Publikacja raportu za 2023 rok.
23 lutego 2024 QNATECHNO NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku regulowanym, zmian statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zmian w składzie osobowym RN obecnej kadencji oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN z tytułu pełnienia przez członków RN funkcji dodatkowych.
14 lutego 2024 QNATECHNO Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
14 grudnia 2023 QNATECHNO Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.404.000 akcji serii A, 220.000 akcji serii B, 180.000 akcji serii C.