Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 sierpnia 2021

APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
DADELO DAD GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
FMG FMG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SHOPER SHO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
STALPROFI STF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
SUMMALING SUL NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M i N z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
VOXEL VOX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.