Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 4 listopada 2020

ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CANAL --- GPW Rozpoczęcie zapisów na akcje serii B wśród inwestorów indywidualnych.
CSY CSY NC NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
DIGITAL DGL NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KETY KTY GPW Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 24 zł na akcję.
MILESTONE MMD NC ZWZA
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
PLASMA PSM NC NWZA ws. zmian składu RN.
PLAY PLY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
POLWAX PWX GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 20.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.