Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 sierpnia 2018

ACARTUS ACA NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ATM ATM GPW Wypłata dywidendy 2,46 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,46 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEKPOL DEK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,18 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
FASING FSG GPW Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
LARQ LRQ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 125.000 akcji serii F i 100.000 akcji serii G.
MERCOR MCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
PAMAPOL PMP GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
PROTEKTOR PRT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SFD SFD NC NWZA ws. połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
SIMPLE SME GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,14 zł na akcję.
TELESTR TLS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
TERMOEXP TME NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
UHYECA ECA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.