Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 lipca 2015

KETY KTY GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,41 zł na akcję.
PGNIG PGN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
ATM ATM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
DTP DTP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
EKOPOL EGH NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ERBUD ERB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
ESOTIQ EAH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
FAM FAM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, FALCON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
GPW GPW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.
GWARANT GWR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
LUXIMA LUX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu na nieruchomości położonej w Ełku przy ul. Okrężnej 4B, wyrażenia zgody na złożenie przez zarząd oświadczenia o poddaniu się wprost egzekucji z nieruchomości oraz wyrażenia zgodny na zmianę terminu zawarcia umowy objęcia akcji serii H pomiędzy spółką a wybranym inwestorem.
MAKARONPL MAK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
MAKOLAB MLB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
ONICO ONC NC Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
ORBIS ORB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii J wśród inwestorów.
SEKO SEK GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
SILVANO SFG GPW Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
STALPROFI STF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
WASKO WAS GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.