Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 lipca 2013

JSW JSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.091.006 akcji serii A, 2.157.886 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 855.699 akcji serii D.
PEKAO PEO GPW Wypłata dywidendy 8,39 zł na akcję.
ACE ACE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACREBIT ACR NC Początek notowań spółki ACREO (ACR) pod nazwą ACREBIT (ACR), w związku ze zmianą firmy.
ARTP TYP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G z pozbawieniem prawa poboru.
ENAP ENP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
OTLOG OTS GPW NWZA ws. zmiany programu motywacyjnego dla kluczowej kadry spółki, zmiany uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru tych warrantów oraz zmian statutu.
OTLOG OTS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
RANKPROGR RNK GPW NWZA ws. wyboru członków RN i ustalenia sposób wynagrodzenia członków RN.
TARCZYNSKI TAR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.346.936 akcji serii B, 2.000.000 akcji serii C, 5.000.000 akcji serii F.
TIM TIM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
VELTO VEL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
WIERZYCL WRL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.