Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 lutego 2012

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
DUON DUO GPW Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
EMPORIUM EMR NC Wznowienie obrotu akcjami spółki.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
GPW GPW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IDEON IDE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MIDAS MDS GPW Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NICOGAMES NGS NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PROCHEM PRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SIMPLE SME GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
STOPKLA STK NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ZPUE PUE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.