Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 lutego 2012

INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
APLITT API GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
ATSENERGY ATE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BACD BAC GPW NWZA
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EGB EGB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IFCAPITAL IFC GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TransRMF-Plus Sp. z o.o.
KREDYTB KRB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
STARFIT SFI NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STARKDEV STR NC Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Diageo DGE.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za 2011 rok.
ING Groep INGA.NL Euronext przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
Rio Tinto RIO.UK LSE Publikacja raportu za 2011 rok.