Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 grudnia 2011

BINARY BHX NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BUDOSTAL5 BL5 NC NWZA ws. kontynuacji działalności, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
DTP DTP GPW Debiut spółki na NC.
ERS ERS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
REGNON REG GPW NWZA ws. m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SYNERGA SNG NC Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
XSYSTEM XSM NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.