Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 października 2011

GRUPAAZOTY ATT GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie udziałów spółek zależnych oraz anulowania dotychczasowych uchwał w sprawie zbycia tych udziałów, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków RN.
8FORMULA 8FO NC Debiut spółki na NC.
BARLINEK BRK GPW NWZA ws. zmian w statucie.
HUTMEN HTM GPW NWZA ws. zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
IMPERA IMP GPW NWZA ws. emisji obligacji i zmiany statutu.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
NFIEMF EMF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
PCCINTER PCI GPW NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
PEGAS PGS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 euro na akcję.
PGFGROUP PGV GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Bank of America BAC.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EMC EMC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
UnitedHealth Group UNH.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.