Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 stycznia 2023

PLASMA PSM NC Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ZORTRAX ZRX NC NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, upoważnienia zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą RN oraz zmiany statutu.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Heineken International B.V. po cenie 486,12 zł za akcję.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.