17:20 | GMT: 15:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ZPUE

Data
Spółka
Wydarzenie
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZPUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ZPUE
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia", udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu oraz wynagradzania członków RN.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ZPUE
NWZA ws. zmiany statutu.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZPUE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ZPUE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZPUE
NWZA ws. połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE EOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz połączenia ZPUE Spółka Akcyjna z ZPUE Elektroinstal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ZPUE
NWZA ws. powołania członka RN, wynagradzania członków RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ZPUE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ZPUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ZPUE
Wypłata dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ZPUE
Wypłata dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ZPUE
Wypłata dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ZPUE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ZPUE
NWZA ws. m.in. podziału ZPUE Holding sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego, połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Pro sp. z o.o., zmiany statutu.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ZPUE
Wypłata dywidendy 10,44 zł na akcję zwykłą oraz 11,16 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,44 zł na akcję zwykłą oraz 11,16 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
ZPUE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego na zapasowy kwoty 936.000 zł. oraz rozdysponowania zysku z lat ubiegłych w kwocie 14377,00 zł.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ZPUE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ZPUE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ZPUE
Wypłata dywidendy 6,40 zł na akcję zwykłą oraz 6,81 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6,40 zł na akcję zwykłą oraz 6,81 zł na akcję uprzywilejowaną.
ZPUE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
ZPUE
WZA ws. m.in. podziału zysku.
ZPUE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ZPUE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ZPUE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ZPUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ZPUE
NWZA ws. m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F.
ZPUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ZPUE
WZA
ZPUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ZPUE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ZPUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ZPUE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek