12:55 | GMT: 10:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,41 zł na akcję.
TPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
AOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, nabycia własnych akcji, obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie własnych akcji.
ABS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
CRS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
wykres MTC
MTC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
NIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
NWR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ODL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
REL 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
TLX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ZMT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego na zapasowy kwoty 936.000 zł. oraz rozdysponowania zysku z lat ubiegłych w kwocie 14377,00 zł.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.