10:17 | GMT: 09:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BRS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. z Boryszew ERG S.A. i Nylonbor Sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
JRH 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji i praw do akcji serii E i F oraz zmiany statutu.
NWG 
GPW 
 
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
NDA 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
PND 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii R.
PUE 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podziału ZPUE Holding sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego, połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Pro sp. z o.o., zmiany statutu.