22:05 | GMT: 20:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 159.588 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PEO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych z prezesem zarządu spółki.
BRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
DRE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2014.
FIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
GJA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r. oraz przyjęcia do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych skierowanych do udziałowców.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku oraz dalszego istnienia spółki.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
IDT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
INL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
KRK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 euro na akcję.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
MDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MRG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
OPM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
PRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
TLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C i D, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zakup od Telesto Sp. z o.o. licencji.
TLV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2014r.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za 2014 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty prywatnej zwykłych na okaziciela serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D oraz zmiany statutu.
PUE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,61 zł na akcję zwykłą oraz 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną.