01:30 | GMT: 23:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
wykres APS
APS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
APR 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000 akcji serii A, 111.110 akcji serii B, 160.386 akcji serii C, 48.319.769 akcji serii D, 39.964.295 akcji serii E, 4.444.440 akcji serii F, 999.000 akcji serii G oraz 23.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BRO 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii E oraz 2.500.000 akcji serii F.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EXC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
GTK 
NC 
 
Początek notowań spółki PLAYMAKER (PMK) pod nazwą GEOTREKK (GTK), w związku ze zmianą firmy.
ITB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
KPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki za rok 2015.
KPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
PMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
PPC 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
SNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego i związanych z tym zmian statutu.
WLT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
PUE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.